Tuesday, March 6, 2012

Ligaw na Kaluluwa

Sa mundong to, di mo alam kung ano talaga ang tama at mali...
Ano ang dapat gawin sa hindi
Isa akong tao...hindi banal, hindi santo
Makasalanan ang isip ko...
Malaswa ang katawan ko...
Masama ang gawain ko...

Ako'y tao...Nabubuhay...
Sa mundong makalupa...Sa mundong makabagay
Mulat sa Kasamaan...kaguluhan...kamatayan

Isa akong tao...Isa akong mahina.
Gaano man karami ang kasalanan na aking nagawa
Sa Maykapal ako'y humihingi ng awa
Iligtas ninyo ang aking kaluluwa...

Patawarin ang isip kong puno ng pagsisisi
Kahabagan ang katawan kong marumi
at bigyan ng pagkakataong baguhin ang mga gawain kong mali

Ako'y taong makasalanan sa isip, sa salita at sa gawa.
Kahit mangako na di na muling magkakasala
Ang katotohanan na kahit hanggang ngayon ay nakakagawa pa rin ng mga bagay na masama.

Mahabaging Diyos, ako'y tao...hindi perpekto.
Gabayan ninyo ako...Tulungan ninyo ako
Ako'y tao na likha ninyo
Kaya't nais kong maglingkod sa inyo...

No comments:

Post a Comment