Wednesday, March 7, 2012

Ang Tsokolateng bigay mo

Matamis sa Panlasa...dulot ay saya
Nakakaakit na itsura...talagang mahuhumaling ka.

Sinong babae ang hindi masisiyahan
Kung ito'y galing sa kanyang kasintahan...
O kaya'y sa isang kaibigan
regalo sa iyong kaarawan...
o kahit sa araw na pangkaraniwan
bigay ng taong iyong pinahahalagahan...

Animnapu't tatlong tsokolateng bigay mo
Kahit bawal, ito'y tinikman ko.

Tatlong piraso...paraiso
Tatlong piraso...ano ang simbolo?
Tatlong piraso..."I Love You?"
Hindi..."I Thank You!"
Dahil pinasaya mo ako
Salamat sa tsokolateng bigay mo...=)

No comments:

Post a Comment